Sàn gỗ JANMI O11
Đăng ngày 02-12-2013 Lúc 01:56'- 4545 Lượt xem

Qui cách :1283 mm x 115 mm
 Dày  : 12 mm
 Cấp độ     : AC4, Class 3, HDF – E1
 Bề mặt: :      Vân sần
 Bảo hành :       20 năm