Sàn gỗ Newsky EA403
Đăng ngày 12-03-2014 Lúc 10:19'- 1600 Lượt xem

Kích thước gỗ là 808x112x12mm
Đóng hộp 22 tấm/ hộp