Thanh gỗ ván sàn rỗng MS150K25
Đăng ngày 19-11-2013 Lúc 11:13'- 1146 Lượt xem

Sản phẩm: Thanh Ván Sàn Mã mầu: MS150k25
Kiểu vân: Tiêu chuẩn:
Kích thước: 150*25*2200mm Số lượng/hộp:

Tính chất:KẾT CẤU CHÍNH AWOOD 

Sơ gỗ

52 %

Sợi nhựa

30 %

Chất kết dính

8 %

Phụ gia

3 %

Chất ổn định

2 %

Chất tạo màu

5 %