Thanh gỗ MS152K36 ( Dùng Làm Hàng Rào Tay Vịn )
Đăng ngày 19-11-2013 Lúc 11:27'- 1407 Lượt xem

Sản phẩm: Thanh Gỗ Mã mầu: MS152K36
Kiểu vân: Tiêu chuẩn:
Kích thước: 152*36*2200mm Số lượng/hộp:

Tính chất:KẾT CẤU CHÍNH AWOOD 

Sơ gỗ

52 %

Sợi nhựa

30 %

Chất kết dính

8 %

Phụ gia

3 %

Chất ổn định

2 %

Chất tạo màu

5 %