Gạch Gỗ EDT2
Đăng ngày 19-11-2013 Lúc 11:42'- 2267 Lượt xem

Sản phẩm: Gạch Gỗ Mã mầu: EDT2
Kiểu vân: Tiêu chuẩn:
Kích thước: 300*300mm Số lượng/hộp:

Tính chất:KẾT CẤU CHÍNH AWOOD 

Sơ gỗ

52 %

Sợi nhựa

30 %

Chất kết dính

8 %

Phụ gia

3 %

Chất ổn định

2 %

Chất tạo màu

5 %